.

1.tamamlanmış cümle ve cümle değerinde olan anlatımlardan sonra konur. cümle sonlarında kullanılırken belli bir duraklama yapılacağını gösterir.
2. kelimelerin bir veya birkaç harfi alınarak yapılan kısaltmaların sonuna konulur.
3. şiir, kitap, gazete, dergi, yazı başlıklarından sonra nokta kullanılmaz. bölüm başlıklarından sonra da kullanılmaz.
4.sayı adlarında sıra sayı eki işlevinde kullanılır.
5. tarihlerin yazımında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur. tarihlerde ay adları yazıyla olursa ay adlarından önce ve sonra nokta kullanılmaz.
6. saat ve dakikaları ayırmak için kullanılır.
7. bibliyografik künyelerin sonuna konur.
8. internet adreslerinde kullanılır.
9. sıra göstermek için satır başlarına konan harflerden ve sayılardan sonra kullanılır.
10. üçlü gruplara ayrılarak yazılan büyük sayılarda gruplar arasına konur. gruplara ayrılan sayılarda nokta kullanılmayabilir.
11.matematikte “çarpı işareti” (x) yerine kullanılır.