23 mart 2018 dolar kuru

an itibari ile dolar kuru rekor kırmıştır.