3 mart 1924 halifeliğin kaldırılması

geleceği görme yetisine sahip olmak böyle bir şey yoksa ortadoğu ülkeleri gibi birbirimizi boğazlıyor olurduk şimdi.

saygı ve minnetle...
o ki tarihlerin en güzellerinden biridir. aynı zamanda tevhid-i tedrisat kanunu ve şeriye ve evkaf bakanlığının kaldırılması ile devrim niteliğinde bir tarihtir. dinin zorbacı ve gerici etkilerini kaldırarak hukukun ve bilimin önü açılmıştır. türkiye laik bir devlet olacak denilmiştir ve ebediyen de öyle kalacaktır.
İletişim - Kurallar