a shih na

aslında nickaltı değil, türk tarihi açısından çok önemli olan bir soyadıdır. türk tarihi ile aşırı ilgilendiğimden mütevellit kendime mahlas olarak seçtim. türk tarihi açısından önemine gelirsek;

kök-türk devleti'nin hanedanını oluşturan budundur. benim sevdiğim tabir ile han soyudur. birçok kaynakta sha-to türkleri olarak geçmektedir. efsaneye göre bu soy bir kurttan(börüden) türemiştir. ayrıca birkaç kaynakta kurttan türeme efsanesindeki kurdun adının da a-shih-na olduğu geçer. bu efsane kök-türk hanedanı üzerinde o denli derin izler bırakmıştır ki; daha sonra bu soya mensup olanlar kendilerini birer börü(kurt) olarak nitelendirmişlerdir. çin kaynaklarının bildirdiğine göre a-shih-na ismini taşıyan bey ve katunlar da mevcuttur.

entiriden alakasız olarak: bizim kurt diye bildiğimiz bu asil hayvanın türkçede asıl adı börü'dür. fakat kadim türkler bu hayvana, han soyunun börüden türemiş olmasından mütevellit, fazlasıyla saygı duyduğu için asıl adıyla çağırmanın saygısızlık olacağını düşünmüş ve kurt demişlerdir.

a-shih-na bu soyadın çincesinin latinizasyonudur ve aşina olarak okunur. "tanımak, bilmek" anlamına gelen aşina kelimesiyle alakası yoktur. yanlış hatırlamıyorsam "tanımak, bilmek" anlamına gelen aşina sözcüğü dilimize farsçadan geçmişti- bu kelime moğolcada açina olarak geçer ve günümüz türkçesinde asena olarak yaşamaktadır.