ad hominem

tartışmanın, tartışmanın çizgisinden sapmasıı, şahsileştirilimesi...
ülkemiz insanın çok fazla yaptığı sapmadır. bu sapma tartışmaya aykırıdır. bu da şu demek oluyor ki bizim insanımız tartışmayı bilmiyor.

öneri yerine, öneriyi yapan kişi tartışma konusu edilerek iddialara karşı çıkmak. (bkz:tureng)

daldan dala daldan dala...
fikirlerin değil de kişiliklerin tartıştığı tartışma biçimidir. daha çok az gelişmiş insan gruplarında görülür.
tartışılan konu, fikir hakkında karşı argüman sunulamayan noktada muhatabına kişisel atıflarda bulunarak tartışmayı kazanmaya çalışmaktır.*