adalet

adil olma. hak ve hukuka uygun olma.
ve maalesef ülkemizde adaletin a'sı dahi yok.
sevgili devlet/hükümet insanları bir türk gencinin bu ülkeye dair umutlarını bitirmeye hakkınız yok. ama tebrikler. bitirdiniz.
adl kökünden gelir. dinden, sosyolojiye hukuka kadar türlü ilim ve bilimlerde en basta gelen kavramlardandır. islam tarihinde mu'tezile bir hayli üzerinde durmustur hatta yaratıcı adil olmak zorundadır demislerdir.

aristoteles’e göre de adl kavramı bütün faziletleri içine alan ve yasalara itaatle ortaya çıkan en tamamlanmıs ve en mükemmel bir fazilettir. aristoteles iki türlü adalet’ten bahseder. bunlardan ilki paylaştırıcı adalettir. bunun ölçütü geometrik bir yöntemle hakkın ve onurun bireysel çabaya göre dağıtılmasıdır. ikinci adalet türü düzeltici adalettir. bu noktada kolayca anlasılması icin, "zulme susan dilsiz seytandır" sözünü örnek gösterebiliriz.

adalet insanlık tarihiyle kusak bir sorundur. 2018 yılında teknoloji, kültür, insanlık ne kadar gelisse de adalet kavramı dünyanın bir cok noktasında eksiktir. bunun temel sebepleri aslında yuzlerce senedir pek degismedi. şoyle ki insanın benmerkezci yaklasımı, asab ve neseb asabiyeti adaletsizligin temel nedenleridir ve anladigim kadarıyla da tarihten bugüne pek degismemis dostlar. belki bir gün beyaz zambaklar tüm dünyada acarsa adaletten bahsedebiliriz biz de.

demoklesin kılıcı olmanız dileğiyle.
İletişim - Kurallar