ahlak

toplumun çağlar bıyu yaşayışı sonucu ortaya çıkan, toplumlara özgü değerler sistemi. felsefede yıllarca tartışılmıştır.