aksiyoloji

felsefenin en kalın koludur belki de. bu benzetmeyi yapabilmek bile aksiyolojinin ilgi alanıdır.

değer felsefesidir. kendi başına estetik ve etik konuları ile ilgilenir.