amiloid beta

amiloid beta; alzheimer hastalarının beyinlerinde amiloid peptit plaklarının ana bileşenidir.

ulusal sağlık enstitüsü çalışanları tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, uykudan yoksun geçen bir günü takiben, alzheimer hastalığı ile ilişkili bir protein olan beta-amiloid düzeyinin ani bir artış gösterdiği belirtilmiştir.

işte çalışmadan detaylar geliyor;

araştırıcılar, beta-amiloid birikimi ve uyku arasındaki olası ilişkiyi anlamak için yaşları 22 ila 72 arasında değişen 20 sağlıklı denekte çalışma yürütmüştür. çalışamaya katılan deneklerin beyinlerini taramak için pozitron emisyon tomografisi (pet) cihazı kullanılmış. tam uykusunu alan ve uykusunu almayan (yaklaşık 31 saattir uykusuz) bireylerde yapılan araştırma sonuçlarına göre uykusuz kalan deneklerde beta-amiloid yaklaşık% 5 oranında artmıştır. bir gece uykusuz kalmanın ardından talamus ve hipokampus de dahil olmak üzere beyin bölgeleri, alzheimer hastalığının erken evrelerinde hasara karşı özellikle savunmasız olduğu belirtilmiştir. araştırmacılar ayrıca, beta-amiloid seviyelerinde daha yüksek artış gösteren uykusuz bireylerin daha kötü bir ruh halinde olduklarını da bildirmişlerdir.
şiddetli uyku yoksunluğu çeken farelerin beyinlerinde beta-amiloid seviyelerinin yüksek olduğu biliniyordu, fakat insan beynindeki beta-amiloid birikimi üzerine uykunun etkisi hakkında daha az şey bilinmekteydi.
---
beta-amiloid, beyin hücreleri arasındaki sıvıda bulunan metabolik bir atık ürünüdür. alzheimer hastalığının işareti olarak gözlenen beta-amiloid proteinleri, amiloid plaklarını oluşturmak üzere bir araya gelip kümelenirler. bu durum nöronlar arasındaki etkileşimi olumsuz yönde etkiler.
----

uyku bozuklukları ve alzheimer riski arasındaki bağlantının birçok bilim insanı tarafından “çift yönlü” olduğu düşünülmüştür, çünkü artan beta-amiloid de uyku bozukluklarına yol açabiliyormuş.
çalışma denek sayısına bakıldığı vakit küçük çaplı gibi görülse de insan beynindeki beta-amiloid yükü üzerine uykusuzluğun olumsuz etkisini göstermiştir. daha büyük çaplı ve daha çeşitli topluluklarda bulguların genellenebilir oluşunu test etmek için gelecek çalışmalara ihtiyaç olduğu tartışmasız bir gerçektir.
ayrıca bu çalışma, insan beta-amiloid açıklığında uykunun önemli bir rol oynayabildiğini gösteren ilk çalışmalardan biridir. "bu araştırma alzheimer hastalığının en önemli ve de zararlı etkileri hakkında yeni bir bakış açısı sağlayacağa benziyor.