bayağı

incelik bulunmayan, kibar olmayan, inceliksiz, sıradan anlamına gelir.

baya diye bir şey yoktur, bayağı vardır.