bigada ki helvacı abimiz

ben helva getirdim diyerek dolaşan tonton abimizdir.