bilimsel yöntem

celal şengör (bkz: dahi diktatör) kitabındaki bilimsel yöntem: (bkz: syf:26)

1. problemin saptanması.

2.problem çözümü için bir varsayımın uydurulması.

3. varsayımın çıkarımlarının gözlemle denetlenmesi.

4. gözlemle çelişiyorsa varsayımın terk edilmesi.

5. genişlemiş gözlem temeliyle uyumlu yeni bir varsayımı uydurulması.

6.yeni varsayımın çıkarımlarının gözlemle denetlenmesi.

7.dördüncü ve sonraki aşamaların sırayla tekrarı.
her bilim için değişen farklı biçimleri vardır. bir araştırma planı olarak da nitelenebilir.
İletişim - Kurallar