bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler

klasik ekonominin temel görüşüdür. piyasayı kendi haline bırakmaktan bahseder. devlet piyasadan uzak durmalı,hiç bir şekilde müdahele etmemelidir görüşüyle desteklenir.
(bkz:laissez faire, laissez passer)

adam smith abimizin söylediği muhteşem sözdür. fiyat mekanizmasının işleyişine dayanır (bkz:gizli el)