biyomedikal mühendisliği

geleneksel mühendisliğin biyoloji ve tıpta karşılaşılan problemlerin çözümü için geliştirilen uygulama ve metodların tıp alanında uygulanma süreçlerini konu alır.