charlie chaplin

ayrıca chaplin genç kız sevme hastalığım var diyerek sübyancı olduğunu kabul etmiştir.
hayatta en boş geçirdiğimiz gün gülmediğimiz gündür, gülümsemeye devam edin