çimenlik kalesi

kala-i sultaniye
fatih sultan mehmet tarafından istanbulun savunulması amacıyla 1462 yılında yaptırdıgı kale karşısına da (bkz:kilitbahir kalesi) yaptırılmıştır.
çimenlik kalesi’nin denize bakan surları 19. yüzyılda ııı. selim tarafından yıktırılarak, çevresine dönemin silah teknolojisine uygun tabyalar inşa ettirmiştir. çanakkale boğazı’na giren gemilerin çimenlik kalesi’ni bir kale olarak görmelerini engellemek için tabyaların olduğu alanın üzerine toprak taşınıp çim ekildiği için çimenlik kalesi ismini almıştır.
kalenin hemen arkası olan mahalle nam-ı değer fevzipaşa mahallesi, fatih sultan mehmet tarafından kalenin korunması için çingenelere verilmiştir.