çomü dedikodu

duyduğuma göre fef’te her beş hocadan yedisinin öğrencisiyle ilişkisi varmış
rez alıp köşeme geçeyim yavaştan çekirdeğimi kavurayım