çomüitirafta kendini aramak

her itirafı heyecanla okumaya başlamak (genellikle çömezler)
kendimi hiç aramadım ama erkek arkadaşıma bir itiraf geldi mi diye çok baktım
gece dörtte şans eseri kendimi bulmuştum.
İletişim - Kurallar