darwin'in cinsel seçilimi

darwin'in yapay seçilimden sonra ortaya koyduğu ve toplumsal ilişkileri daha net açıklayan kuram. evrimde dikkat çeken özellikleri olan bireylerin daha çok üreyip nesillerini daha sonraki nesillere daha kolay aktardığını belirtir.