deflasyonist açık

makro ekonomik dengenin tam istihdamın altında gerçekleşmesi, reel(fiili) gsyih'nın tam istihdam gsyih'dan küçük olması.
genişletici maliye politika uygulanmasıyla sorun ortadan kaldırabilir.
sözlükte görülmek istenen başlık türüdür. bu sığ başlıklarının arasından yükselmesi gerekir. you go girl!
İletişim - Kurallar