değişmeyen tek şey değişimin kendisidir

herakleitos'un kendi felsefesini özetlediği cümledir.

kendi gözlem ve tecrübelerime göre bu cümle etrafında düşünceleri yönlendirmek ve kavramları anlamlandırmak kişiye çok derin bir bakış açısı ve çok geniş ufuklar sağlar.

böyle düşünmüş olan iki şahıstan kronolojik olarak ilki pozitivizm düşüncesini ortaya atan auguste comte, diğeri ise comte'dan ilham alarak "birlik ve ilerleme" anlamına gelen ittihat ve terakki'yi kuran gazi mustafa kemal atatürk'dür.

edit:
bahsi geçen üç büyük insanı da saygı ile anıp öğretileri için minnetlerimi sunuyorum.
herakleitosun öğretisini özetlemek için kullanılan cümle. bir nehirde iki kez yıkanılamaz önermesiyle de somuta dökülür.