deizm

tanrının dünyayı yarattıktan sonra hiçbir şekilde müdahale etmediğini ve bundan kaynaklı tüm dinlerin insan uydurmasını olduğunu savunan düşünce biçimidir.
ibni rüşt ve gazalinin nedensellik tartışmaları ile anlam kazanan inanış.