diyalektik

doğru olanı elde etmek için, bir kavramı açıkça kavrayıp ortaya koyabilmek amacıyla karşıt kavramlarla karşılaştırarak gelişen düşünme işi. tez ve antitezle bir sentez doğar. bu sadece bir tanımıdır.

aristoteles, platon, kant, hegel ve marx diyalektik düşünceyi farklı farklı açıklamışlardır. diyaletik düşünceyi bir tanıma sığdırmak zordur.

 resim
karşılaştırmalı yöntem. diyaloglardan oluşan tez/antitez, soru/cevap şeklinde ilerleyen bir düşünme yöntemi.
diyalektik yöntem, başlıca iki faaliyete dayanır; “dağınık kavramları genel bir tanım doğrultusunda toplamak” ve “düşünceyi tabii eklem yerlerinden ögelerine ayırmak.”.
diyalektik yöntemin amacı kaosu ortadan kaldırmaktır.