ekonomisi büyüyen ülkenin küçülen halkı

afrikanın güneyinde yer alan bir ülkenin gülünen halkıdır.