eküri

dilimize fransızcadan gelen bir kelime. ahırdaş demektir.