etik

iyiyi ve doğruyu arayan felsefedir. ahlak ile karıştırılmamalıdır, zira ahlak bir kültür , bir bölge, bir topluluğa göre değişebilir değerler ve yargılar bütünüyken etik tüm ahlakları kapsar nitelikte bir iyi ve bir doğru olup olmadığını sorgular.

örneğin denizde boğulan birini kurtarmaya çalışmak bizim kabul gören ahlakımıza göre iyi ve doğru bir davranış iken, etik "yeterince iyi yüzme bilmiyorsan kurtulacağı varsa da birlikte boğulabilirsiniz" diyebilir.

böyle de tırttır kendileri. fakat irdelenmesi ve ilgilenilmesi cesaret ve birikim gerektirir.

şahsen sonsuza kadar uzanan bir çıkmaz sokak olarak görüyorum "etik"i.