fabl

sonunda ders verme amacı güden genellikle manzum öykülerdir. fablların kahramanları genellikle hayvandır veya bitkidir ama kimi zaman cansız nesnelerde konuşturulur. ayrıca kahramanlar insan gibi düşünür, konuşur, ve tıpkı insanlar gibi davranır.

edebiyatımızda ilk olarak(bkz: şeyhi)(bkz: harname) yazılmıştır.
dünya edebiyatında la fontaine ile hatırlanan öykü türü. en önemli özelliği normalde insana özgü olan konuşma/düşünme gibi yetenekleri bulunmayan canlı/cansız nesnelerin bu yeteneklere sahip olmasıdır.