faşist

or*spu çocuğunun sözlükte olmayan karşılığıdır.
kendimi tanımlama biçimimdir.
italyan lider mussolini’nin önderliğinde ortaya çıkmış siyasi bir ideolojiyi sürdüren kimseler. (bkz:faşizmin doktirini)
komünizm, liberalizm, demokrasi gibi politik rejimlere karşıdır. faşizmde öne çıkan unsurlar; lidere bağlılık, milliyetçilik, devlete bağlılık ve militarizmdir.
özetle..
hüseyin nihal atsızın dediği gibi "milliyetçilik milleti olmayanlar için faşizmdir."
İletişim - Kurallar