figân

feryat etmek, kahretmek, acı ile, ıstırap ile bağırmak, velvele yapmak.