gevheri

gevheri, hayatı hakkında pek fazla bilgi olmayan, aruz ve hece ölçüsü ile şiirler yazan türk şair.

şairimizin birçok şiiri şarkıya uyarlanmıştır.

ek: hiçbir sanat eseri etiket yapıştırılmaya maruz kalamaz. gevheri'nin yaşadığı dönemle şimdiki sosyolojik, siyasi sorunlar bağdaştırılamaz. sanatçı ve sanat eseri biriciktir.
gevheri,1700 yılında ölen ozan ve hattat bahri paşa‘nın divan kâtipliğini yaptı. osmanlı imparatorluğunun istanbul ve bursa gibi diğer büyük şehirlerinde de divan kâtiplikleri yaptı.
saz şâirleri onu kırımlı sayarlar. şiirlerinden yurt içinde çok gezdiği, şam, arabistan ve rumeli’de bulur süre şam ile bağdat’ta devlet görevlisi olarak görev yaptı.