gey

eşcinsel erkek. ingilizce kökenli gay sözcüğünün türkçeleştirilmiş hali.
aslında eşcinsel eril veya dişil tüm cinsel karakterlerin genel geçer adı, fakat daha çok eşcinsel erkeklere atfedilmiş
doğru tanımlamayı tuli yazarımızın yaptığı sıfattır. gey aslında eşcinsel anlamında kullanılmaktadır cinsiyet belirtilmeden fakat ülkemizde de olmak üzere sadece erkek eşcinselleri tanımlamak için kullanmaya başlanmıştır. bunun nedeninin kadın eşcinselleri tanımlamak için lezbiyen gibi sıfata sahipken erkeklere de özel bir kelime bulma amacı olduğunu düşünüyorum.