gizemcilik

aklın erişemediği, yeterli olmadığı, kavrayamadığı alanlarda ve özellikle de tanrı kavramında, gerçeğe gönül yoluyla ya da istenç zorlayışıyla erişilebileceğini öne süren felsefe ve din öğretisi.

(bkz: mistisizm)
İletişim - Kurallar