gorgonlar

gorgo "korkunç, berbat" demektir.

gorgonlar yunan mitolojisinde keskin dişli, saç yerine başlarında canlı yılanlar olan, dişi canavarlardır.
gorgonlar üç kız kardeştirler. bunlar medusa, euryale ve stheno'dur. aralarında tek ölümlü olan medusa'dır.
medusa insanların kahramanı perseus tarafından öldürülmüştür, daha öncesinde posedion’un aşkına yenik düşüp medusaya zorla sahip olduğu söylenir
phorkus ile keto’nun üç kızına verilen ad. saçları yılandan, korkunç bakışlı ifritler. bunlara bakan taş kesilirmiş. sthèno, euryale ve medusa adlarını taşıyan gorgon’ların en azılısı medusa idi.