halk oyunları

batıdan doğuya doğru;

trakya'da hora;
ege , batı marmara ve batı akdeniz'de zeybek;
karadeniz'de horon;
iç anadolu'da ve güneydoğu anadolu'da karşılama, çifte telli ve halay;
kafkas kıyılarında ise , bar ve lezginka (bkz:kafkas oyunları)
ağırını severim. zeybek...