haysiyet

değer, saygınlık, itibar. yokluğu insana her şeyi yaptırır. olan, yaşanan her türlü hayat deviminden alnı açık çıkabilir. utanma duygusunu kaybetmemiş kişilerde var olan bir özellik.

isim değer, saygınlık, itibar

öz saygı
"kendinden dinlediğime göre çekilmenin sebebi bir haysiyet meselesi idi."
- f. r. atay