iş güvenliği

bir kaç sene evvel çıkarılan kanunla zorunluluk haline getirilen önlemler bütünü.
https://www.wellpoint.com.tr/