ismail maşuki

dini inancını büyük ölçüde paylaştığım. bayrami melami din adamıdır. babası pir ali bayramiliğin şemsiye koluna yakın olsada oğlu melamiliği seçmiştir. tarikatlar tarihinden anlayanlar melami inancının islam felsefesi içerisindeki ayrı yerini bileceklerdir. bilmeyenler abdülbaki gölpınarlı'nın doktora tezini okuyabilir ama kısaca söylemek gerekir ki melamilik ve batınilik daha çok bu gün ki deizmle bağlantılıdır. ismail maşuki'nin en güzel dizelerinden biri bunu çok güzel özetler:
"kalbin allah olduğu için, suretin de rahmandır"