ısrarkeş

ısrar etmeyi alışkanlık haline getirmiş kişi. varoş kültürün ürünü bir persona
pespembe, masmavi gibi türkçe'nin ırzına geçen kelimelerden..