istiklal marşı

dürüstlüğü, samimiyeti ve vatanseverliği ile abide bir şahsiyet olan mehmet akif ersoy tarafından yazılıp ordumuzun kurtuluş mücadelesini kazanmasında büyük tesiri olan milli ve resmi marşımız.

12 mart 1921' de büyük millet meclisi' nde alkışlar içerisinde kabul edilmiştir.
bundan 2 ila 3 hafta öncelerinfe bestesinin değiştirilmesi gündeme gelmiş fakat bu yolda somut bir şey yapılmış değildir. kanımca şu an olduğu gibi kalması gerekmektedir.
korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
o benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
o benimdir, o benim milletimindir ancak.

çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
kahraman ırkıma bir gül! ne bu şiddet, bu celal?
sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal…
hakkıdır, hakk'a tapan, milletimin istiklal!

ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
hangi çılgın bana zincir vuracakmış? şaşarım!
kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
ulusun, korkma! nasıl böyle bir imanı boğar,
‘medeniyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar?

arkadaş! yurduma alçakları uğratma, sakın.
siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.
doğacaktır sana va'dettigi günler hakk'ın…
kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

bastığın yerleri ‘toprak!' diyerek geçme, tanı:
düşün altında binlerce kefensiz yatanı.
sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
şuheda fışkıracak toprağı sıksan, şuheda!
canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda,
etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

ruhumun senden, ilahi, şudur ancak emeli:
değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.
bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli,
ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.

o zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,
her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım,
fışkırır ruh-i mücerred gibi yerden na'şım;
o zaman yükselerek arsa değer belki başım.

dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!
olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.
ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal:
hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
hakkıdır, hakk'a tapan, milletimin istiklal!

mehmet Âkif ersoy

12 mart 1921'de meclis tarafından kabul edilmiştir.
yıllardır 10 kıtasını her an masaya vurmak için hazır tuttuğum milli marşımız
ülkemizin güzide marşıdır, hele memleketten uzak olduğunda çalınırken, söylerken gözlerin dolar, anlamını daha bi anlarsın, daha bi hissedersin. candır, birleştirir, bütünleştirir istiklal marşı. ülkemizin geleceği gençlerimizden bir istiklal marşı
bir okul bandosundan çok güzel bir istiklal marşı
mehmet akif ersoy'un yazdığı istiklal marşımız 12 mart 1921'de meclis tarafından milli marşımız kabul edilmiştir. bestesi osman zeki üngör'e ait olan marşımız şüphesiz ki her türk insanının kırmızı çizgisi olmalıdır. değiştirilmesi gibi bir rezilliğin gündeme gelmesi bile bizim rezilliğimizdir. hiçbir türk evladı buna göz yummamalıdır.
500 lira olan ödülü mehmet akif tarafından kabul edilmemiştir (500 lira demek, 500 altın lira olarak düşünün, korkunç bir paradır). buna karşın; şairin oğlu açlık ve fakirlikten, bir kamyon kasasında donarak vefat etmiştir. süper bir biçimde vermişiz karşılığını.