izleti

sıkça duyduğumuz yabancı kökenli "video" kelimesi yerine kullanılan türkçe kelime.