jean baudrillard

simülakra ve simülasyon, tüketim toplumu ve medya üzerine eleştirileri... post pozitivizim demek istiyorum öncelikle, yani belirsizlikler, yani sosyal bilimlerde determinizmin sorgulanması, sarsılması ve yerini rönesans aydınlanmasının dahi sorgulanması. başta biraz "woow wow wooow chill bro" denilebilir ancak genel olarak tüm doğa bilimlerinde belirsizlikler ortaya çıkmaya başladı unutulmaması gerekir :)

jean baudrillard çok sevilmekle beraber, bir o kadar ortadoks marksistler tarafından özellikle sevilmeyen -ancak kendisi hem liberalizmi, hem de marksizmi eleştiren bir düşünür olduğunu unutmamak şartı ile- postmodern(burası da tartışılır genelde) düşünür. özellikle iletişim ve medya konusunun yeniden düşünülmesine sebep olan(hatta bu kuram genel olarak tüm homo economicus sistemine uygulanabilir) simülasyon kuramıyla tanınır. kendisi öyle ki körfez savaşının gerçek bir savaş olmadığını ve bunun sadece bir televizyon olayı olduğunu söylemişti(bu düşüncesi özellikle çoook fazla eleştirilir. özellikle neoliberaller tarafından). özellikle modern sanat üzerine eleştiriler yapmış günümüz tüm sanat anlayışının metalaştığını dile getirmiştir. özellikle medya ve politika alanında çalışma yapmak isteyen, yapan ve azıcık da olsa genel olarak medya konusunda sorgu yetisi kazanmak isteyenlere özellikle okuması önerilir.

eserleri: simülakrlar ve simülasyon, baştan çıkarma üzerine, cool anılar, amerika, siyah anlar 1-2, kusursuz cinayet, tam ekran, nesneler sistemi, tüketim toplumu, göstergenin ekonomi politiğine eleştirel bir bakış, üretimin aynası, simgesel değişim ve ölüm, foucault'yu unutmak, beaubourg olayı, sessiz yığınların gölgesinde ya da toplumsalın sonu, passwords, komünist partisi ya da politikanın sahte cennetleri, ilahi sol, kötülüğün şeffaflığı-aşırı fenomenler üzerine bir deneme