kerim

cömert çok iyi huylu demekmiş.
İletişim - Kurallar