ki-kare testi

istatistiksel olarak frenkanslar arası anlamlı fark bulmak için yapılan testtir. kullanım alanı geniştir. normalliği sever ama olmasada olur diyenleri vardır.