kölelik

köle, herşeyiyle başka bir insanın malı olan, bir eşya gibi alınıp satılabilen kişidir. köleler, taşınır bir mal gibi görüldükleri ve onlara hiçbir hak ve özgürlük tanınmadığı için, kendilerinden istenen her türlü işi yapmak zorundaydılar. efendilerinin kötü davranışları, ağır yaşam ve çalışma koşulları gibi durumlarda herhangi bir söz söyleme hakkı bulunmamaktaydı.
kölelik, eskiçağlardan 19. yüzyıla kadar süren uzun bir tarih boyunca çeşitli biçimlerde var olmuştur. günümüzde de bunu farklı şekillerde görebilmekteyiz. ben buna modern kölelik diyorum. kişilerin iş hayatı adı altında günümüz ismiyle patron diye adlandırılan iş verenlerin işçi sanki onun malıymışçasına ağır ve kötü koşullarda çalışmaya mecbur bırakılması. bunu da aile denilen düzen sayesinde kişilerin kendi seçimiymiş gibi lanse edilmesi, modern köleliğin getirilerindendir. modern kölelikte sistem şu şekilde ilerler; kişilerin eğitimle bilinçlenmesinin önüne geçilmesi ilk aşamadır. askerlik yapmak ya da ev işlerini öğrenmek ikinci aşamadır. üçüncü aşama ise aile kurmaktır evlilik çağı diye adlandırılan yaşa gelen kişileri birbirine bağımlı hale getirerek sorumluluk yüklenmesi üçüncü aşamadır. kişi işe girdikten sonra evde bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sayısı arttıkça kölelik yapma zorunluluğu da (zincirleri sıkılaşır) bir o kadar artar.
modern kölelikte sistem kendi kölelerini ortaya çıkarır. buna örnek verecek olursak kadının dünya üzerinde ki vazifesinin çocuk yapmak ev temizlemek eşine hizmet etmek zorunda olduğu gibi bir algı oluşturulması ve kadınların da bu düzene göre yetiştirilmesi bu seferde kadını evlendiği adamın kölesi haline getiriyor. peki bu düzen ne zaman değişecek? sorusunun en güzel cevabı (bkz:ecevit)
ecevit 1997 yılı seçim kampanyasında konuşuyor:
"bu düzen değisecektir"
bir vatandaş bağırmış:
"düzen hayatından memnun; düzülen ne zaman değişecek?"
yani düzülen değişmediği sürece düzen değişmeyecek.
günümüzdeki sistemin bir başka adı. hep bağlılık hep bağlılık ve bu durum sadece ülkemizde mevcut değil! hayat içerisinde hep bir efendi ve bir köle olacak. sıfatlar değişir ama gerçekler değişmez maalesef.