konkordato

bir borçlunun ticari durumunun sarsılmış olmasıyla alacaklıların, alacaklarını belli bir plana göre almaları konusunda kendi aralarında vardıkları ve mahkemece onaylanan anlaşma.
italyanca concordato "uyuşma, anlaşma" sözcüğünden alıntıdır. italyanca sözcük latince aynı anlama gelen concordatum sözcüğünden evrilmiştir. bu sözcük latince concordare "anlaşmak, duygu ve düşünce birliğine varmak" fiilinden türetilmiştir. latince fiil latince cor, cord- "yürek, akıl, gönül" sözcüğünden con+ önekiyle türetilmiştir.
diğer bir ifadeyle iflas anlaşması olarak bilinmektedir.
batık şirketlerin borçlarını ödeyebilmeleri için alacaklılarla yaptığı anlaşmayı ifade eden konkordato'nun tarihte de örnekleri yer almıştır.
konkordato, batık şirketlerin alacaklılara borcunun ödenmesi için var olan bir sistemdir.

konkordato müessesesi borçlarını ödemede zorlanan şirket ve kooperatiflerin, bir kısım borçlarından kurtularak borçlarını ödeyebilir duruma getirmeleri için uygulanan bir müessesedir. bu uygulamada alacaklı ve borçluların konkordato müessesesi kapsamında borç ve alacakları yeniden yapılandırma işlemine tabi tutulmaktadır.

konkordato müessesesi 2004 sayılı i.i.k.’nun 285-309. maddelerinde düzenlenmiştir.

finansal yapısı önemli ölçüde bozulan iyi niyetli ve dürüst borçlu işletmeleri ve kooperatifleri korunmayı amaçlayan bir sistemdir. burada, borçlunun talebinin bulunması gerekmektedir. borçlunun talebi üzerine, konkordato müessesesi işlemeye başlar. konkordato müessesesi 4 bölümden oluşur.
1-adi konkordato
2- iflastan sonra konkordato
3- mal varlığının terki suretiyle konkordato
4- sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması.

"derlenip kısaltılmıştır"
degerli devlet adamlarimizin ortamin havasi bozulmasin diye litareturumuze kattigi “havalı” iktisadi terim.

hacım biz battık> firmamiz konkordato ilan etmistir.

gercekten de havali duruyor.
firmaların devlete, "biz battık amına koyayım bi el atın, yardım edin" deme şeklidir.