kümelemeler

bir çok bağımsız değişkenin bir veya birden çok bağımlı değişken üzerindeki etkisini gözlemek için yapılan analizlerin adıdır. kümeleme analizleri yada sınıflama analizleri olarak da bilinir. spss üzerinden manova kullanılarak yapılabilir. başka yöntemlerde vardır. özetle bir yada birden çok değişkenin birbirleri ile olan ilişkisini ortaya koyar.
(bkz:spss)