kürşad

babası şipi kağan olan kürşad bir göktürk prensidir. asıl adı chieh-she-shuai’dir. kürşad ismini ilk defa ortaya atan hüseyin nihal atsız’dır. esaret altında olan göktürkler’in tekrardan kutluk (ilteriş) kağan önderliğinde bağımsızlığını kazanmasında büyük rol oynamıştır.

kürşad ve 40 çerisi çin sarayında çeşitli rütbelerde maaşlı subaylardır ancak içleri intikam ve bağımsızlık aşkıyla yanıp tutuşmaktadır. kendileriyle birlikte 100.000 civarı göktürk, çin topraklarında esirdir. esarete dayanamayan kürşad 40 bazı kaynaklarda kürşad ile birlikte 41 çerisi akılalmaz bir ihtilal planlar. çin hükümdarı bazı günlerde kılık değiştirerek halkın arasına yalnız başına karışır. plan, çin hükümdarının halkın arasına karıştığı anda yakalanıp rehine olarak göktürklerin serbest bırakılıp topraklarına dönebilmesi için kullanılması idi. planın uygulanacağı gece şiddetli bir fırtına koptu. kürşad ve kırk yiğidi ihtilalin gecikmesi halinde duyulması ve başarısız olması ihtimalini göze alarak akılalmaz bir şekilde çin sarayını bastı. kürşad ve kırk aslanı onlarca çin askeriyle savaşıyor, üzerlerine yüzlercesi daha geliyor, bazıları şehit düşüyor. kürşad ve kırk çerisi saraydan çıkmak zorunda kalır. buradan sonraki amaç vey nehrini geçip ötüken’e at koşturmaktır. şiddetli yağmurdan dolayı vey nehri taşar, köprü yıkılır, kürşad ve kırk yiğidi son kez kılıçlarını çeker. hepsi birer birer şehit düşer, en sonunda ise kürşad şehit düşer.

kürşad ve kırk çerisinin bu darbe girişimi türkler arasında büyük ses getirmiş, çin zulmü hafiflemiş ve 20 yıl sonra kultuk (ilteriş) kağan önderliğinde 2.göktürk (kutluk) devleti kurularak bozkurt başlı sancak tekrar dalgalanmıştır.