marjinal dönüşüm oranı

üretim imkanları eğrisi üzerinde mallardan birinin üretimini bir birim arttırmak istediğimizde diğer maldan ne kadar vazgeçmemiz gerektiğini gösteren orandır. aynı zamanda “fırsat maliyetini” ifade eder.
üretim imkanları eğrisi üzerinde dikey eksenden yatay eksene doğru hareket edildikçe marjinal dönüşüm oranı (fırsat maliyeti) artmaktadır.
üretim imkanları eğrisine herhangi bir noktadan çizilen teğetin eğimi marjinal dönüşüm oranına eşittir.