marlboro içen solcu

solculuğu anlamamıştır.
İletişim - Kurallar