meiji restorasyonu

meiji restorasyonu dönemi, 1868-1911 yılları arasına denk gelmektedir.

japonya, 19.yy başlarında amerikan'ın limanlarını açmaya zorlanmasıyla kendisini batının karşısında bulur ve bu durum sonucunda da ülkede iç çatışmalar ortaya çıkar. bu iç tartışmaların neticesinde, japonya batı ülkeleri ile aynı seviyeye gelmek için tek yolun, onların teknik bilgisini ve bilgi donanımını almakla olabileceği sonucuna varır ve büyük atılımlar gerçekleştirir.
ilk olarak, yurtdışına dışına yüzlerce öğrenci gönderilir, bunun sonucunda da avrupa kültürü ve bilgi birikimi japonya'ya akmaya başlar.
japonya'nın yüz ölçümü olarak küçük ve idari otorite bakımından güçlü bir ülke olması da devrimleri, yenilikleri hızlandıran bir diğer etmendir. edo dönemini inceleyebilirsiniz.
bugün bildiğimiz 'japonya', bu dönemde dünya sahnesinde kendisini göstermeye başlar. askeri alandaki devrimlerinin ilk sonucunu, 1904-05 rusya-japon savaşını kazanarak alır.
bu savaşın sonunda da, kendisini o zamanın güçlü devletlerine kanıtlamış olur. dahası, 3. dünya ülkelerine, başka bir deyişle sömürülen ülkelere de güçlü bir moral kaynağı olur. bu ülkelerde bir nevi, 'japonlar başarabildiyse biz de başarabiliriz' düşüncesi ortaya çıkar. bu sebeple, bu gibi ülkelerden öğrenciler eğitim almak için tokyo'ya gelirler.
bu dönemde, önemli bir diğer kısım daha vardır. japonya, batılılardan sadece teknik bilgi ve kültürel bilgiler almamış, aynı zamanda emperyalizm ideolojisini de ülkesine getirmiştir. bunun bir sonucu olarak da, 1895 çin-japon savaşıyla taiwan adasını topraklarına katar, daha sonra da kore, mançurya ve çin'in bazı bölümlerini topraklarına katmaya başlar.
japon imparatorluğunu etkileyen büyük bir dönüşümdür. zannımca asya kıtasının şimdiki durumunu belirleyen en temel olaydır.
İletişim - Kurallar